Tennisles

Erik Dallinga

WINTERTRAINING VAN TENNISSCHOOL DALLINGA

De winterlessen zijn begonnen op 29 oktober en duren 18 weken in de hal en 16 weken op de buitenbanen (tot ca. eind maart 2019). Wil je nog meedoen? Voor informatie kun je altijd terecht bij onze hoofdtrainer Erik Dallinga, tel. (06-30538199).

Aanmelden

 


Aanmelden Gratis tennisles op zaterdag 30 maart!                                                     
Vanaf begin april starten de zomertrainingen weer. Wil je graag kennismaken met de trainingsaanpak van Erik Dallinga en onze vereniging? Geef je dan op voor een gratis tennisles op zaterdag 30 maart!
Aanmelden

 


Tennisles voor iedereen
LTC Steenwijk maakt voor het geven van trainingen gebruik van de diensten van Tennisschool Dallinga. Onze trainers Erik Dallinga en Wencke Hogendijk hebben mogelijkheden voor kennismakingsprogramma’s, jeugdtraining (recreatief en prestatief) en training voor volwassenen. Al vanaf vijf jaar kan je beginnen met tennissen. LTC Steenwijk gebruikt hiervoor het TennisKids-programma.

 


Informatie wintertraining
De jeugd traint in de winter in de tennishal (Racketcentrum Steenwijk). Senioren kunnen ook in de hal trainen, maar hebben ook de mogelijkheid op de tennisbanen van LTC Steenwijk te lessen. Eén week voordat de training begint ontvang je van de trainer bericht over de dag en het tijdstip van je les.

Erik geeft op alle doordeweekse dagen les. Zowel in de middag als in de avond (uitgezonderd de woensdagavond). Ook kan er lesgegeven worden op de woensdagochtend. Je kunt op het online inschrijfformulier aangeven op welke dagen je kunt trainen. Erik probeert je dan in een groep te plaatsen die goed bij je past.

 

WINTERTRAINING 2018-2019

Lesweken winter 2018-2019

JUNIOREN IN DE TENNISHAL:

Categorie A* 30 min. les voor de allerkleinsten (4-6 jaar) in een groep van max. 6, gedurende 10 weken € 55,- p.p
Categorie B* 1 uur les ‘Tenniskids rood’ gedurende 18 weken (max. 12 kinderen) € 139,- p.p.
Categorie C 1 uur les in de hal in een groep van 8 gedurende 18 weken € 185,- p.p.
Categorie D* 1,5 uur les in de hal in een groep van 8 gedurende 18 weken € 217,- p.p.*

*Om de jongste jeugd laagdrempelig te laten maken met tennis, geeft LTC Steenwijk subsidie op trainingsaanbod A en B. Daarnaast geeft LTC Steenwijk subsidie bij categorie D, om de jeugd te stimuleren meer te trainen. Subsidies zijn al in de prijs verwerkt.

SENIOREN (AVONDEN EN WOENSDAGOCHTEND):

Categorie A 1 uur les buiten, in een groep van 8 gedurende 16 weken € 105,- p.p.
Categorie B 1,5 uur les buiten, in een groep van 8 gedurende 16 weken € 157,- p.p.
Categorie C een half uur privéles buiten €  26,- p.p.
Categorie D 1 uur privéles buiten €  51,- p.p.
Categorie E 1 uur les in de hal, in een groep van 8 gedurende 18 weken € 185,- p.p.
Privé-aanbieding: een half uur privéles buiten gedurende 5 weken € 120,- p.p.

Er wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden met de gekozen categorie (groepsgrootte). Wanneer het niet mogelijk is om je in de categorie van je keuze in te delen, zal je ingedeeld worden in een categorie met een ander lespakket. De kosten kunnen hierdoor hoger of lager uitvallen. In geval van een gewijzigde groepsgrootte zal je vooraf geïnformeerd worden.

Prijzen tennisles bij afwijkende groepsgrootte



LESREGLEMENT, SEIZOEN WINTER 2018-2019

 • Ongeveer een week voor aanvang van de lessen ontvangt u per e-mail op welke dag en welk tijdstip u bent ingedeeld.
 • Lessen kunnen alleen gevolgd worden, indien een volledig ingevuld online inschrijfformulier is ingevuld.
 • Iedere lesser moet lid zijn van de vereniging en is voor het lidmaatschap contributie verschuldigd.
 • Een tennisles duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft dus per uur 10 minuten tijd voor activiteiten buiten de baan.
 • De lesser zorgt zelf voor gepaste kleding, schoenen en een racket. Tennisschool Dallinga zorgt voor de ballen (tijdens de kennismakingscursus zorgt Tennisschool Dallinga voor rackets).
 • Indien de lesser ernstige bezwaren heeft tegen de indeling, dient dit direct gemeld te worden bij Tennisschool Dallinga.
 • In geval van blessure of ziekte van de leerling, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
 • Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich af te melden bij de tennisleraar per sms (Erik Dallinga, 06- 305 38 199 en Wencke Hogendijk ).
 • Tijdens het zomerseizoen wordt bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen de groepslessen in principe gegeven in de hal gegeven (privé trainingen worden op een later moment ingehaald). Het lestarief is inclusief de baanhuur.
 • Wanneer de binnenbanen bij slechte weersomstandigheden niet beschikbaar zijn kan de training alsnog niet doorgaan. De trainer Erik Dallinga of Wencke Hogendijk informeert de lesser van tevoren dat de trainingen dan niet doorgaan.
 • Als lessen uitvallen door afwezigheid van de tennisleraar, wordt er voor een vervangende tennisleraar gezorgd, of wordt er een alternatieve datum vastgesteld.
 • De trainingen starten in de week van 29 oktober.
 • Bij geen bericht van de trainer gaan de lessen altijd door.
 • Tennisschool Dallinga is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de lessen.
 • Tennisschool Dallinga is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures, opgelopen tijdens de lessen.
 • Met het invullen van het online aanmeldingsformulier machtigt de leerling Tennisschool Dallinga om het lesgeld te incasseren via bank- of girorekening van betrokkene. De leerling ontvangt vóór afschrijving een factuur met daarop vermeld de datum van incasso.
 • Indien de lesser het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient dat voor de datum van de (eerste) betalingstermijn gemeld te worden, met opgave van redenen.
 • Bij inschrijving voor tennislessen bij tennisschool Dallinga verleent de leerling toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres door Tennisschool Dallinga voor de communicatie omtrent tennislessen of trainingsgerelateerde informatie.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist het bestuur van LTC Steenwijk samen met Tennisschool Dallinga, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.