Spelregels tennis

Tennis kent verschillende spelregels. De jongste kinderen beginnen te spelen op Rood, daarna op Oranje, Groen en uiteindelijk Geel. De senioren spelen altijd op Geel. Hieronder staat kort uitgelegd hoe de spelregels werken voor alle kleuren (Rood, oranje, Groen, Geel Junioren, Geel senioren ‘reguliere competitie’ en Geel senioren ‘instapcompetitie’ en ‘zomeravondcompetitie’). Ook is er een uitgebreide uitleg van de (spel)regels voor alle kleuren. 

Spelregels Rood                                                                                                          

Rood veldroodspeelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn. Bekijk de uitgebreide uitleg van de (spel)regels voor alle kleuren.

Spelregels Oranje                                                                                                           Oranje veldoranjespeelt partijen om 4 gewonnen games met Beslissend Punt Systeem bij 40-40. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Is er een 3-3 stand in games, dan wordt het duel beslist met een zevende. Bekijk de uitgebreide uitleg van de (spel)regels voor alle kleuren.

Spelregels Groen                                                                                                              

Bij Groen veldgroenworden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak t/m 7 punten (met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende wedstrijdtiebreak t/m 7 punten (met een verschil van 2 punten). Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast. Bekijk de uitgebreide uitleg van de (spel)regels voor alle kleuren.

Spelregels Geel Junioren 

geel

Geel Junioren telt volgens de officiële tennistelling (0,15,30 etc.). Bij 40-40 speel je eerst nog om voordeel, voordat je de game wint (dus NIET gelijk beslissend punt). Je wint een set als je 6 games hebt gewonnen met minimaal 2 games verschil; wordt het 6-6 in de set, dan speel je een normale tiebreak (winst bij minimaal 7 punten met 2 punten verschil).

Bij een setstand van 1-1 beide partijen één gewonnen set wordt in de poulewedstrijden een beslissende wedstrijdtiebreak gespeeld (tot en met 10, met 2 punten verschil) en geen volledige derde set gespeeld. Bekijk de uitgebreide uitleg van de spelregels.

Spelregels Geel Senioren   

geelGeel Senioren telt volgens de officiële tennistelling (0,15, 30 etc.). Bij 40-40 speel je eerst nog om voordeel, voordat je de game wint (dus NIET gelijk beslissend punt). Je wint een set als je 6 games hebt gewonnen met minimaal 2 games verschil; wordt het 6-6 in de set, dan speel je een normale tiebreak (winst bij minimaal 7 punten met 2 punten verschil).

Bij een setstand van 1-1 beide partijen één gewonnen set wordt een beslissende volledige derde set gespeeld. Bekijk de uitgebreide uitleg van de spelregels. 

Spelregels Geel Senioren ‘Compact spelen’ (voor bv Instapcompetitie of Zomeravondcompetitie)

geelBij de instapcompetitie gelden andere regels. Dit is voor beginnende competitiespelers van niveau 8 en 9 die per speeldag twee dubbelpartijen spelend, waarbij de samenstelling van de duo’s niet uitmaakt. Zo is het toegestaan dat twee vrouwen tegenover een gemengd duo komen te staan. Om de duur van de duels te beperken, wordt de telling ‘compact spelen’ gespeeld. Bij een stand van 40-40 direct een beslissend punt gespeeld. En wordt in plaats van een derde set een wedstrijd tiebreak t/m 10 punten gespeeld (met 2 punten verschil). Compact spelen geldt ook voor de Zomeravondcompetitie.