Ons laatste nieuws en updates

Administratie en inning contributie via KNLTB.Club

04/12/2014

LTC Steenwijk heeft gekozen voor softwarepakket KNLTB.Club
De KNLTB voert momenteel verschillende wijzigingen door in hun IT en software systemen. Dit is voor ons de aanleiding geweest om ook onze softwarepakketten onder de loep te nemen. Uiteindelijk is er besloten om – naast een nieuw boekhoudprogramma dat we voor de zomervakantie hebben aangeschaft – voor KNLTB.CLUB te kiezen.

Voordelen KNLTB.Club
Belangrijkste argumenten om voor dit pakket te kiezen zijn de gebruiksvriendelijkheid van het pakket en de mogelijkheid om verschillende onderdelen te koppelen zoals de ledenadministratie, barplanner, banenplanner, administratie en contributie-inning. De contributie-inning wordt gedaan door KNLTB.Collect.

Wat betekent dit voor de leden?

  • In de contributie-inning verandert er niets. De incasso vindt op hetzelfde moment plaats zoals u gewend bent (ca. 25 april en ca. 25 juli).
  • Op de bankafschrift ziet u wel een ander rekeningnummer en omschrijving (namelijk KNLTB.Collect).
  • Alle leden ontvangen ca. 10 dagen voor de incasso een e-mail van KNLTB.Collect. Dit is voor een groot gedeelte een standaard mail. De onderste tekst heeft LTC Steenwijk aangepast. Namelijk, dat de leden met deze e-mail niets hoeven te doen.
  • Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en u als clublid.
  • Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).
  • U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Voor meer informatie kun je terecht bij onze voorzitter Taco Homan: voorzitter@ltcsteenwijk.nl

Gezellig ‘snert’ tennistoernooi/inslatoernooi

04/08/2014

Op 29 maart was het eerste gezelligheidstoernooi van dit jaar. Met ongeveer 26 deelnemers was het een gezellige boel. Daarnaast hadden Fokjen de Jong en Annie Blom heerlijke snert gemaakt. Dit smaakt echt naar meer! En gelukkig gaat dit ook gebeuren. Het volgende gezelligheidstoernooi (met weer heeeerlijk eten) staat gepland op vrijdagavond 13 juni.Vanaf 19.00 uur beginnen de wedstrijden. Je bent van harte uitgenodigd!

Geslaagd pannenkoekentoernooi!

01/30/2014

Onder een strakblauwe lucht en bijna zomerse temperaturen werd op zondag het Pannenkoekentoernooi voor de jeugd gehouden. Ruim 20 kinderen dezen mee en speelden in hun eigen speelkleur (rood, oranje of groen) een aantal wedstrijdjes. Aan het eind kon men zich te goed doen aan een groot aantal zelf gebakken pannenkoeken.

LEES MEER

Amanda de Haan neemt afscheid van de Ledenadministratie

01/26/2014

Vanaf januari neemt Jeanette Knol de Ledenadministratie over van Amanda de Haan. Amanda heeft de afgelopen jaren heel wat uren in de Ledenadministratie gestoken. En niet zonder resultaat. Ze wees nieuwe leden de weg binnen de vereniging, communiceerde met nieuwe- en bestaande leden, en was altijd bereid vragen te beantwoorden en mee te denken. Amanda heel erg bedankt voor je inzet en toewijding. Jeanette Knol is ook geen onbekende binnen de vereniging. Ze is al jaren actief en speelt competitie in het damesteam op de zondag. Ze wil zich graag inzetten voor de vereniging. Jeanette, super dat je deze taak op je neemt, en heel veel succes! Hiernaast het nieuwe gezicht van de Ledenadministratie.

Positieve nieuwjaarsreceptie

01/13/2014

Ledental LTC Steenwijk in de lift

Het aantal leden neemt nog steeds toe. Eind december stond de teller op dik 400 leden en daarmee was het een van de beste jaren van het afgelopen decennium. Dit was een van de vele positieve zaken die voorzitter Erik van der Weijden wist te noemen tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 10 januari. LEES MEER

LTC Steenwijk