Commissies

Het Dagelijks bestuur is afhankelijk van gemotiveerde vrijwilligers, maar bovenal ook van leden die de kennis en competenties bezitten om de verschillende portefeuilles te kunnen dragen en leiden.

Banen reserveren via Jiba:
contactpersoon: Harry Vos
tel: 06-54646434
E-mail: h.vos@homepageservice.nl
Reserveren van de banen t.b.v. tennisles, tossmomenten, competities, toernooien, etc.


LTC Steenwijk kent verder een aantal commissies. Wat doen onze commissies: (klik op de betreffende commissie voor meer info)

Accommodatie- of parkcommissie:
contactpersoon: Klaas Kuiper
tel: 0521-524565
E-mail: accommodatiecommissie@ltcsteenwijk.nl
Verzorging van alle banen en alles rondom en op het park

Jeugdcommissie:
contactpersoon: Birgitta Damhuis
tel. 06-13691499
E-mail: jeugdcommissie@ltcsteenwijk.nl
Verzorging van de jeugdtoernooien en competitie; controle op het jeugdbeleidsplan; aanspreekpunt voor jeugdzaken en contactpunt tussen trainer en jeugdleden.

Kantinecommissie:
contactpersoon: Peter Wessels
tel 0521-515334
E-mail: kantinecommissie@ltcsteenwijk.nl
Voorraadbeheer; inroosteren kantinediensten (door de leden); financieel beheer kantinekas; verzorging clubgebouw

Sponsorcommissie:
contactpersoon: Bastiaan Pengel
tel 06-48750384
E-mail: sponsorcommissie@ltcsteenwijk.nl
Verzorging van contracten voor adverteerders, bord- en toernooisponsors; bezoeken van sponsors en/of adverteerders bij verlenging contracten; zoeken en bezoeken van nieuwe sponsors en/of adverteerders

Technische commissie: 
contactpersoon senioren: Marijke Falkena (06-10749899)                                         contactpersoon jeugd geel (11-17 jaar): Marleen Schepers (06-55944655)
E-mail: technischecommissie@ltcsteenwijk.nl
Verzorging van de voorjaars- en najaarscompetitie; controle op het technische beleid voor senioren en junioren

Toernooicommissie:
contactpersoon: Erik van der Weijden
tel 0521-519123
E-mail: toernooi@ltcsteenwijk.nl
Organisatie, verzorging en begeleiding voor en tijdens clubkampioenschappen en toernooien