Wijzigingen in facturatie en vrijwilligersbijdrage

Zoals bij een vereniging gebruikelijk, en dat is bij ons niet anders, draaien wij op vrijwilligers. Helaas hebben we een kleinere pool vrijwilligers dan voorheen waarop LTC Steenwijk kan leunen; vaker kiest men voor vrijwilligerafkoop en ook afgelopen jaar hebben we weer gezien dat de kantine onbemand is omdat men – bewust of onbewust – niet komt opdagen voor de kantinedienst.

Een gevolg hiervan is dat we omzet mislopen – de kantine is gesloten – en meer werk bij minder vrijwilligers terechtkomt. Dit heeft ons doen besluiten om:

  1. De vrijwilligersbijdrage voor senioren te verhogen van € 20,- naar € 30,-
  2. De vrijwilligersbijdrage wordt gelijktijdig met de contributie geïnd (€ 15,- eind april en € 15,- eind juli).
  3. De geregistreerde leden met vrijwilligersafkoop worden niet ingeroosterd voor bardienst.
  4. Vrijwilligers van commissies worden niet ingeroosterd voor bardienst.
  5. De overige leden kunnen de vrijwilligersbijdrage terugverdienen door bardienst te draaien. Per keer wordt € 15,- teruggestort, tot maximaal 2x (€ 30,-). Mocht men maar 1x ingeroosterd staan dan krijgt men op het einde van het seizoen de resterende € 15,- teruggestort.
  6. Leden kunnen zichzelf inschrijven voor bardienst; bij het zichzelf niet inschrijven wordt een lid ingedeeld.

De invoering van dit nieuwe systeem is mede mogelijk dankzij een eenvoudiger CRM systeem waar we twee jaar geleden mee zijn gestart (KNLTB.CLUB) dat naast de bardienstplanner, ledenlijst ook een facturatiegedeelte bevat. Tevens is een betere registratie wie op komt dagen voor de bardienst mogelijk door het nieuwe en eenvoudige online kassasystem.

Met de wijzigingen in de barafkoop denken we een betere balans te hebben gevonden tussen de hoogte van de barafkoop, de te leveren prestaties mogelijk misgelopen inkomsten. Uiteraard geldt de vrijwilligersafkoop alleen voor senioren.

Taco Homan, Voorzitter LTC Steenwijk (voorzitter@ltcsteenwijk.nl)