Nieuws n.a.v. coronavirus

Update 14 oktober 2020

Vrij spelen, toss en training blijft mogelijk. Competities stopgezet.
Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen, zowel buiten op de eigen vereniging of binnen in een hal. Het is ook mogelijk te dubbelen mits er 1.5 meter afstand wordt gehouden. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Vrij spelen, toss en trainen: dubbelen mag!

 • Jeugd t/m 18 jaar kan vrij tennissen en trainen op een baan, eventueel met meer dan 4 personen (jongste jeugd).
 • Voor volwassenen geldt dat maximaal 4 personen per baan mogen spelen en trainen.
 • Dubbelen bij tennis is mogelijk, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dat betekent:
  • Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.
  • Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.
 • Reserveer bij vrij spelen vooraf online een baan, kom kort voor het geplande tijdstip naar de baan en verlaat het park direct na afloop.

Trainingen

 • Het is voor ouders niet mogelijk te kijken bij de trainingen. De kinderen verlaten het park zo snel mogelijk na de training.

Competities

 • De KNLTB Competitie 2020 is per direct beëindigd, zowel voor de jeugd als de senioren.
 • Het doel van deze maatregel is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen.

Kantine en kleedkamers gesloten

 • De kantine van LTC Steenwijk is gesloten.
 • De hal en toiletten zijn wel bereikbaar.
 • Het is de bedoeling dat je na afloop van het vrij spelen of de training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. Er kan dus niet gedoucht worden.

Update 30 september 2020

Kantine gesloten, competitie gaat door!

I.v.m. het coronavirus is per 29 september de kantine van LTC Steenwijk weer gesloten. De hal, toiletten en de kleedkamers zijn wel bereikbaar. Het is de bedoeling dat je na afloop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Trainingen

Het is voor ouders niet mogelijk te kijken bij de trainingen. De kinderen verlaten het park zo snel mogelijk na de training.

Vrij spelen

Vrij spelen is gewoon mogelijk. Hiervoor blijft gelden, reserveer vooraf online een baan, kom kort voor het geplande tijdstip naar de baan en verlaat het park direct na afloop.

Competitie

Als het weer het toelaat kunnen de competitiewedstrijden doorgaan. Thuisspelende teams ontvangen de tegenstanders 10 minuten voor aanvang van de speeldag en kunnen na de ploeguitwisseling direct de baan op. Na afloop van de laatste wedstrijd verlaat iedereen zo snel mogelijk het park. We adviseren je voor je eigen eten en drinken te zorgen. De kleedkamers en toiletten van het clubhuis zijn open. Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners, scheidsrechters/tellers bij thuiswedstrijden, coaches/begeleiders en ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het begeleidende team. Dat is toegestaan. Toeschouwers, zoals opa en oma, broertjes en zusjes zijn niet toegestaan.

Steenwijkerland Herfsttoernooi

Het Steenwijkerland Herfsttoernooi gaat dit jaar helaas niet door. Jammer, want we hadden al 134 deelnemers. Maar hopelijk zien we iedereen volgend jaar onder betere omstandigheden.

Pas goed op jezelf en tot ziens op de tennisbaan.

Taco Homan namens het Bestuur van LTC Steenwijk


Update 24 juni 2020

Vanaf 1 juli zijn de sportkantines weer toegankelijk, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat er ook kantinedienst gedraaid wordt. De verwachting is dat het tijdens de zomervakantie vanwege de huidige omstandigheden drukker wordt dan andere jaren, daarom heeft het bestuur besloten ook in de zomervakantie te kantine te openen op woensdag-, donderdag-, en vrijdagavond. Als je wordt gepland krijg je daar een bevestiging/herinnering van via e-mail. Mocht je niet kunnen op het moment dat je gepland bent, graag dan met iemand ruilen van dienst en de kantinecommissie informeren. Hierbij meer informatie over het draaien van kantinedienst.

Er wordt nog een protocol opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Bij het niet naleven van dit protocol is gedwongen sluiting een optie. Dit protocol zal in de komende dagen aan de gemeente voorgelegd worden.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de kantinecommissie (kantinecommissie@ltcsteenwijk.nl).

Martijn Lugtmeyer, Kantinecommissie LTC


Update 20 mei 2020

We zijn erg blij te kunnen melden dat er vanaf 20 mei ook weer gedubbeld kan worden met 4 spelers per baan. Dus zowel jeugdspelers als volwassenen van 19 jaar en ouder. Mits gecontroleerd en met 1,5 meter afstand.

 • Dit houdt in dat we voor de toss per direct teruggaan naar het reguliere toss reglement.
 • Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens zowel de experts van NOC*NSF als de KNLTB bondsarts gering. Dit in combinatie met de verdere versoepeling van de maatregelen en de ervaringen van verenigingen en spelers de afgelopen weken betekent dat we al eerder dan 1 juni deze stap kunnen zetten.
 • Het clubhuis en terras moeten, volgend op de overheidsmaatregelen voor sportkantines, nog gesloten blijven tot 1 september. Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt de mogelijkheid of sportkantines per 1 juli weer open mogen.
 • Baanreservering blijft vooralsnog verplicht.

Namens het bestuur,

Taco Homan
Voorzitter (voorzitter@ltcsteenwijk.nl)


Update 9 mei 2020

We zijn erg blij dat het kabinet heeft besloten dat we het park voor zowel de jeugd als de volwassenen weer open kunnen stellen! Er zijn echter wel richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Lees dit protocol, dat wij toegestuurd hebben gekregen van de KNLTB, goed door. Dit protocol is getoetst door het RIVM.

Hieronder volgen de belangrijkste regels uit het protocol:

 • De kantine blijft gesloten. De centrale hal en de toiletten zijn toegankelijk.
 • Aan de buitenkant van het gebouw en in de centrale hal bevindt zich desinfecterende handgel.
 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van de douches.
 • Bij tennisles voor zowel de jeugd als volwassenen is het toegestaan met 4 mensen op de baan te staan. De trainer houdt toezicht dat de 1,5 meter afstand nageleefd wordt.
 • Wanneer volwassenen vrij tennissen of tossen, mogen er (in ieder geval tot 1 juni) maar 2 mensen op de baan staan. Mensen uit 1 gezin mogen wel dubbelen.
 • De jeugd mag ook vrij tennissen (ook met 4 personen op een baan), mits onder toezicht van een volwassene.

Aanmelden zomerles volwassenen verlengd naar 14 mei
Vanaf maandag 11 mei starten de zomerlessen voor de jeugd. Dan worden ook de laatste ‘winterlessen’ voor de volwassenen ingehaald. Voor de meeste seniorengroepen begint vanaf 18 mei de zomerlessen. Heb je je nog niet aangemeld voor zomerles? Dat kan t/m 14 mei via het online inschrijfformulier.

Wij wensen jullie veel tennisplezier toe! Neem het protocol nog goed door en mochten er vragen zijn dan kan je altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,

Taco Homan
Voorzitter (voorzitter@ltcsteenwijk.nl)


Update 8 mei 2020

Vanaf 11 mei is het tennispark weer open! Ook beginnen dan de inhaallessen voor senioren (de resterende winterlessen). De kantine blijft gesloten en er mag niet gedoucht worden. Tevens wordt er nog een protocol opgesteld en naar alle leden gemaild (waarschijnlijk op 9 mei). De competitie wordt verplaatst naar het najaar.


Update 28 april 2020

Het kabinet heeft besloten om enkele regelingen te versoepelen waardoor wij ons park beperkt en alleen voor de jeugd weer kunnen openstellen. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april weer buiten met elkaar sporten. Kinderen in de leeftijdsgroep 13-18 jaar zullen daarbij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden.

Anderhalve meter afstand bij tennis goed te doen
Omdat tennis geen contactsport is, is het zeer goed te doen om anderhalve meter van elkaar te blijven. Met name in een enkelspel. Desondanks zullen we bij de hervatting van de trainingen enkele maatregelen treffen. De KNLTB heeft een protocol opgesteld voor jeugdspelers t/m 18 jaar, die is getoetst door het RIVM. Dit protocol heeft LTC Steenwijk overgenomen en aan alle leden gecommuniceerd. .

Jeugdlessen starten, ondanks de vakantie, vanaf 29 april! 
Wij denken dat alle jeugdlessers weer blij zijn dat ze mogen sporten en trainen. Daarom hebben alle jeugdlessers per mail informatie van Tennisschool Dallinga toegestuurd gekregen. Protocollen zijn ook gecommuniceerd.

Alle competities verplaatst naar het najaar
Veel maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden echter verlengd tot 20 mei. Dat betekent dat de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie niet kunnen starten in het weekend van 9/10 mei en dat het spelen van deze competities voor de zomer niet haalbaar is. Daarom heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie te verplaatsen naar het najaar in de periode van de Najaarscompetitie, van begin september tot en met eind oktober. Competitieteams die al hun bijdrage aan LTC Steenwijk hebben overgemaakt zullen deze nu eerst geretourneerd krijgen.

Clubgebouw blijft gesloten
Het is vanzelfsprekend dat de kantine vooralsnog gesloten blijft. Het hek en de centrale hal zal met een sleutel weer toegankelijk zijn.

Overige maatregelen

 • Trainingen voor senioren zijn opgeschort. Het is op dit moment niet duidelijk of en hoe deze worden ingehaald, dit is mede afhankelijk van de verdere ontwikkelingen.
 • Alle activiteiten georganiseerd door LTC Steenwijk zullen tot nader order NIET doorgaan. Hieronder vallen onder andere de open dag, de tossmomenten en de Algemene Ledenvergadering.
 • Vergaderingen van de diverse commissies gaan niet door.

KNLTB bereidt zich voor op sporten in de 1,5 meter samenleving
Wij realiseren ons dat tennis bij uitstek een sport is die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen. KNLTB, NGF (golf) en NOC*NSF zijn veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS en het RIVM over het hervatten van vrij tennissen en trainingen voor senioren.

Op dit moment hebben we nog geen zicht op wanneer het nieuwe tennisseizoen verder van start kan gaan. Door de onzekerheid met betrekking tot de seizoensstart kunnen we ook nog geen complete bardienst presenteren, hiervoor vragen we begrip.

Taco Homan, Voorzitter LTC Steenwijk