Dinsdag 22 september: Algemene Ledenvergadering!

Kom ook naar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er zal ook een update gegeven worden over de stand van zaken over verplaatsen park/investeren in het huidige park.

Kom dus ook:

Waarom: Op de hoogte blijven van ontwikkelingen, je mening laten gelden, financieel verslag 2019, begroting 2020, benoeming commissie- en bestuursleden en update park

Aanvang: dinsdag 22 september, 20.00 uur in het Clubgebouw, Pasmanweg 10, Tuk 

Aanmelden: in verband met Corona graag van tevoren aanmelden via onze secretaris Peter Bandringa.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020