Dinsdag 20 april: Algemene Ledenvergadering!

Kom ook naar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er zal ook een update gegeven worden over de stand van zaken over investeren in het huidige park.

Kom dus ook:

Waarom: Op de hoogte blijven van ontwikkelingen, je mening laten gelden, financieel verslag 2020, begroting 2021 en update park

Aanvang: dinsdag 20 april, 20.00 uur online of in het Clubgebouw, Pasmanweg 10, Tuk

Aanmelden: in verband met corona graag van tevoren aanmelden via onze secretaris Peter Bandringa. Je krijgt dan een uitnodiging om online mee te kijken.

Bekijk hier de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering