Dinsdag 26 maart: Algemene Ledenvergadering!

Kom ook naar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Waarom: Op de hoogte blijven van ontwikkelingen, je mening laten gelden, financieel verslag 2017, begroting 2018, benoeming commissie- en bestuursleden

Aanvang: dinsdag 26 maart, 20.00 uur in het Clubgebouw, Pasmanweg 10, Tuk