Ca. 27 april: inning contributie via KNLTB.Club

De incasso van het lidmaatschap wordt uitgevoerd door KNLTB.Club. Je krijgt diverse mailtjes, maar je hoeft niets te doen. De incasso vindt plaats rond 27 april en 27 juli. Bij de omschrijving staat vermeld: Clubcollect Payments STG.

Wat betekent dit voor de leden?

  • In de contributie-inning verandert er niets. De incasso vindt op hetzelfde moment plaats (ca. 27 april en ca. 27 juli).
  • Op de bankafschrift zie je de volgende omschrijving (Clubcollect Payments STG).
  • Alle leden ontvangen ca. 10 dagen voor de incasso een e-mail van KNLTB.Collect. Dit is voor een groot gedeelte een standaard mail. De onderste tekst heeft LTC Steenwijk aangepast. Namelijk, dat de leden met deze e-mail niets hoeven te doen.
  • Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en u als clublid.
  • Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).
  • Als clublid kun je erop vertrouwen dat de gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Voor meer informatie kun je terecht bij onze voorzitter Taco Homan: voorzitter@ltcsteenwijk.nl