Administratie en inning contributie via KNLTB.Club

LTC Steenwijk heeft gekozen voor softwarepakket KNLTB.Club
De KNLTB voert momenteel verschillende wijzigingen door in hun IT en software systemen. Dit is voor ons de aanleiding geweest om ook onze softwarepakketten onder de loep te nemen. Uiteindelijk is er besloten om – naast een nieuw boekhoudprogramma dat we voor de zomervakantie hebben aangeschaft – voor KNLTB.CLUB te kiezen.

Voordelen KNLTB.Club
Belangrijkste argumenten om voor dit pakket te kiezen zijn de gebruiksvriendelijkheid van het pakket en de mogelijkheid om verschillende onderdelen te koppelen zoals de ledenadministratie, barplanner, banenplanner, administratie en contributie-inning. De contributie-inning wordt gedaan door KNLTB.Collect.

Wat betekent dit voor de leden?

  • In de contributie-inning verandert er niets. De incasso vindt op hetzelfde moment plaats zoals u gewend bent (ca. 25 april en ca. 25 juli).
  • Op de bankafschrift ziet u wel een ander rekeningnummer en omschrijving (namelijk KNLTB.Collect).
  • Alle leden ontvangen ca. 10 dagen voor de incasso een e-mail van KNLTB.Collect. Dit is voor een groot gedeelte een standaard mail. De onderste tekst heeft LTC Steenwijk aangepast. Namelijk, dat de leden met deze e-mail niets hoeven te doen.
  • Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en u als clublid.
  • Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).
  • U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Voor meer informatie kun je terecht bij onze voorzitter Taco Homan: voorzitter@ltcsteenwijk.nl