Tossreglement LTC Steenwijk

TOSSREGLEMENT LTC STEENWIJK

  1. Tijdens het zomerseizoen dat loopt van 1 april tot 1 oktober, zijn voor de toss momenten maximaal 6 banen beschikbaar.
  2. Gedureende de toss momenten van de 55+ heren én dames zijn de banen als volgt verdeeld: 3 banen voor de heren en 3 banen voor de dames. Bij onbespeelbare banen; dienen de 6 banen evenredig verdeeld te worden over de dames en de heren.
  3. Gedurende het winterseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april, zijn maximaal 2 banen beschikbaar voor het tossen.
  4. Alle toss-momenten staan gereserveerd in het digitale afhangbord in de hal.
  5. Tijdens de toss momenten zijn voor tennislessen maximaal 2 verlichte banen beschikbaar. Daarnaast heeft elk competitieteam recht op 2 verlichte tennisbanen.
  6. Tijdens alle toss-momenten, trainingen en competitiewedstrijden is altijd minimaal 1 verlichte recreatiebaan beschikbaar.
  7. De tennistrainer heeft gedurende de toss momenten het eerste recht op baankeuze. De trainer zal dit tijdig en duidelijk aangeven aan de Jiba-beheerder. Het is mogelijk dat gedurende de training tussen de lessen door van baan of baansoort gewisseld wordt.
  8. De indeling van de banen bij bovengenoemde activiteiten wordt vastgelegd in Jiba. Deze baanindeling is dan ook leidend.